EÚ Európska únia
Operačný program Výskum a vývoj
ASFEU Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ

Kapitálové výdavky projektu

Vysokoúčinný kvapalinový chromatograf (HPLC) - vlastník zakúpeného prístroja SZU

Vysokoúčinný kvapalinový chromatograf (HPLC) - vlastník zakúpeného prístroja SZU

Riadiaca jednotka k HPLC – vlastník zakúpeného prístroja - SZU

Riadiaca-jednotka-k-HPLC-vlastník-zakúpeného-prístroja-SZU

Elisa washer a Elisa reader s riadiacou jednotkou - vlastník zakúpeného prístroja – SZU

Elisa washer a Elisa reader s riadiacou jednotkou-vlastník zakúpeného prístroja SZU

Mastercycler personal - vlastník zakúpeného prístroja – STU

Mastercycler personal-vlastník zakúpeného prístroja STU